Trygve Strand

Daglig leder, rørleggermester
Tlf: 41663767
trygve@rscas.no

Jarle Ueland

Rørleggermester, Kongsberg
Tlf: 46512443
jarle@rscas.no

Espen Gundersen, avdeling Sigdal

Rørleggermester
Tlf: 95852694
espen@rscas.no

Torbjørn Leer

Varmeanlegg
Tlf: 41619073
torbjorn@rscas.no

Henvend deg til Torbjørn hvis du trenger hjelp med varmeanlegg, utskifting av oljefyr eller andre vannbårne systemer.

Kontakt oss

Rørlegger Strand & Co
Sigdalsveien 3940, 3358 Nedre Eggedal
og Skrubbmoen 16, 3619 Skollenborg

Org nr: 997 392 825

hCaptcha